xuell.com首页 欢迎来到xuell.com!

主页 > 史部 > 南史北史 >

南史-卷二十三 列传第十三(1)

作者:李大师、李延寿  点击量:  来源:历史春秋网

  王诞(兄子偃 偃子藻 藻弟子莹 莹从弟亮) 王华(从弟琨) 王惠(从弟球) 王彧(子绚 绚弟缋 缋孙克 彧兄子蕴 奂 奂弟份 份孙铨 锡佥 通 劢 质 固)

1476156656695903.png (466×492)


  王诞,字茂世,太保弘从祖兄也。祖恬,晋中军将军。父混,太常卿。诞少有才藻,晋孝武帝崩,从叔尚书令珣为哀策,出本示诞,曰:"犹恨少序节物。"诞揽笔便益之,接其"秋冬代变"后云:"霜繁广除,风回高殿。"珣叹美,因而用之。袭爵雉乡侯,为会稽王世子元显后军长史、琅邪内史。诞结事元显嬖人张法顺,故见宠。元显纳妾,诞为之亲迎。随府转骠骑长史,内史如故。元显讨桓玄,欲悉诛诸桓,诞救桓修等,由此得免。修,诞甥也。及玄得志,将见诛,修为陈请,乃徙广州。卢循据广州,以诞为其平南府长史,甚宾礼之。诞久客思归,乃说循曰:"下官与刘镇军情味不浅,若得北归,必蒙任寄。"时广州刺史吴隐之亦为循所拘留,诞又曰:"将军今留吴公,公私非计。孙伯符岂不欲留华子鱼,但以一境不容二君耳。"于是诞及隐之俱得还。

猜你感兴趣