xuell.com首页 欢迎来到xuell.com!

主页 > 其他 > 书读百篇 >

2016-10-11 14:23

水调歌头·丙辰中秋

原文 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。 明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞...[详细]

2016-09-07 16:23

送李愿归盘谷序

这是一篇送友人归隐的序言。李愿生平不详。文章开头写李愿将往之地——盘谷的由来,进而对声势显赫、穷奢极欲的达官贵人作了辛辣的讽刺,对热衷于功名利...[详细]

2016-09-07 16:21

王孙满对楚子

春秋时代,周室衰微,诸侯争霸,野心家代不乏人。被中原诸侯视为蛮夷之君的楚庄王,经过长期的争斗,凭借强大的武力吞并了周围的一些小国,自以为羽翼已...[详细]

2016-09-07 16:19

齐桓公伐楚盟屈完

本文选自《左传·僖公四年》。在大国、强国欺凌甚至兼并小国、弱国的春秋时代,最早“挟天子以令诸侯”而成为霸主的是齐桓公。他在基本控制北方各诸侯国以...[详细]

2016-09-07 16:08

唐雎不辱使命

安陵是战国时代魏国的附庸小国,在今河南鄢陵西北。秦灭韩亡魏后,原以为略施小计便可吞食安陵,岂料安陵君识破其阴谋,先是婉言拒绝,继而派唐雎使秦与...[详细]

2016-09-07 16:07

五帝本纪赞

本文选自司马迁所著的《史记》。《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了自黄帝至汉武帝前后三千余年的历史,共52万字,130篇。其中“本纪”12篇,“表”...[详细]

2016-09-07 16:05

小石城山记

本文是《永州八记》中的最后一篇。文中表达了作者对小石城山地处荒郊僻壤之处而产生的感叹之情,对造物之神表示出怀疑的态度。同时,抒发了贤者不被重用...[详细]

2016-09-07 16:03

五代史宦者传论

宦者,即宦官,俗称“太监”。本文通过论述宦官制度的各种弊端说明君主应提高警惕,防止宦官作乱于内而导致国家衰亡的道理。本文也是作者史论中的名篇之...[详细]

2016-09-07 16:01

捕蛇者说

本文为作者被贬永州后所作。文中以蒋氏一家及其乡邻因捕蛇而招致的灾难为核心,揭露了当时农民的悲惨生活,进而指出了“苛政猛于虎”这一古老话题的现实...[详细]

2016-09-07 16:00

唐雎说信陵君

公元前259年,秦长平一战全歼赵国的大军,围困赵都邯郸。赵求救于魏,魏将晋鄙率军十万前往救赵。魏安嫠王畏秦强大,暗命晋鄙驻军魏赵边境,隔岸观火。信...[详细]

2016-09-07 15:57

箕子碑

箕子,纣王的叔父,封国于箕,故称箕子。纣王暴虐,箕子进谏不听,乃佯狂为奴。本文系为箕子庙写的碑文。作者对箕子极为推崇,他在赞颂箕子忍辱负重以坚...[详细]